eTwinning

Naša škôlka sa tento rok 2022/2023 zapojila do medzinárodného projektu v rámci platformy eTwinnig.

 

eTwinning je iniciatívou Európskej komisie, ktorej cieľom je povzbudiť európske školy k vzájomnej spolupráci pomocou informačných a komunikačných technológií. Priestor eTwinningu nám a deťom umožňuje spájať sa na diaľku, komunikovať v bezpečnom virtuálnom prostredí, vytvárať partnerstvá, pracovať na spoločných projektoch, zdieľať nápady a učiť sa navzájom.

 

Tento rok predškoláci pracovali na projekte Together to be united in Europe s partnerskou škôlkou zo Švédska, Francúzska a Česka.