Ponuka v našej škôlke

 

 • Výchova a vzdelávanie detí od 2 rokov, od 7:00 do 17:00 hod
 • Nízky počet detí v triedach (cca 12 detí)
 • Individuálny prístup, rodinná atmosféra
 • Výchova k zdravému životnému štýlu, činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu (pravidelný každodenný pohyb na čerstvom vzduchu, dodržiavanie pitného režimu, správne stravovacie návyky, plnohodnotná vyvážená strava, osobná hygiena, …)
 • Výučba angličtiny hravou a prirodzenou formou
 • Hodina s anglickým lektorom 2-krát do týždňa
 • Telocvičňa vybudovaná a zariadená pre potreby detí predškolského veku
 • Dôsledná predškolská príprava s programom pre deti s odloženou školskou dochádzkou
 • Využívanie počítačových edukačných programov na Magic Box-e (KidSmart, Baltík, …)
 • Všestranné aktivity a množstvo akcií (divadlá, výlety, tvorivé dielne, besiedky, …)
 • Pestrá ponuka záujmových krúžkov priamo v škôlke
 • Športové kurzy počas celého roka (hipoterapia, gymnastika, korčuľovanie, lyžovanie, inline korčuľovanie, plávanie, tenis)
 • Pokojné prírodné prostredie, školský dvor s pieskoviskom a preliezačkami, 2 terasy, blízkosť lesa, športovísk, turistických a vzdelávacích chodníkov
 • Novostavba prispôsobená potrebám detí
 • Kvalifikovaný personál (učiteľky, lektori, tréneri)
 • Detský psychológ (diagnostika, poradenstvo, prednášky)
 • Logopedická starostlivosť (klinický logopéd)
 • Poradenská činnosť
 • Zápis detí počas celého roka – žiadosť o prijatie
 • Možnosť čerpania príspevku na škôlku
 • Oslavy narodenín

Staňte sa klientom našej Škôlky pri lese
a získajte zľavu 15-20% na nižšie uvedený tovar a služby.

Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. čísle: 0908 418 408

www.lilis.sk www.fitnessrozadol.sk www.plavaniekorytnacka.sk
Zľava 15%
Lilis – Family Beauty Salon s.r.o.
Zimný štadión O. Nepelu, Bratislavamapa
Pri kúpe permanentky vo Fitness Rozadol zľava 20%. Plávanie Korytnačka