O nás

Sme súkromná materská škôlka v Bratislave, poskytujúca celodennú starostlivosť pre deti predškolského veku od dvoch do šiestich rokov v čase od 7:00 do 17:00 (po dohode aj dlhšie).

Škôlka sa nachádza v pokojnom, prírodnom prostredí bratislavského lesného parku, časť Železná studienka s ľahkou dostupnosťou autom aj MHD. Novostavba je prispôsobená potrebám detí. Škôlka je postavená so zámerom vytvoriť deťom skutočné miesto na učenie a hranie. Triedy sú plné farieb a svetla a všetko dôležité majú škôlkari na dosah. Okrem tried deti využívajú aj telocvičňu, najmä na pohybové činnosti a krúžky ale aj spoločenské podujatia ako divadelné predstavenia, besiedky, karneval a pod. Telocvičňa je vybudovaná a zariadená pre potreby detí predškolského veku. Súčasťou areálu škôlky sú školský dvor s pieskoviskom a preliezačkami a 2 terasy (pre staršie a mladšie deti) s trampolínou, vhodné na pohyb na bicykloch a odrážadlách.

Najprirodzenejšou činnosťou dieťaťa v predškolskom veku je hra a preto všetky činnosti, pedagogické aktivity a krúžky prebiehajú hravou formou. Našim cieľom je vytvoriť pre deti najvhodnejšie podmienky pre zdravý duševný a telesný rozvoj. Preto zabezpečujeme deťom dostatok pohybových a športových aktivít pod vedením kvalifikovaných pedagógov alebo špecializovaných trénerov. Na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v plnej miere využívame náš školský dvor, telocvičňu, športoviská v blízkosti škôlky a prírodné prostredie bratislavského lesného parku.

Dôležitý je individuálny prístup pedagógov k deťom a rodinná atmosféra. Preto sú deti v škôlke rozdelené podľa veku do štyroch tried. Počet detí v jednej triede je cca 12 detí (dvojročné deti maximálne 10 detí, trojročné max. 12 detí, štvorročné deti max. 14 detí a predškolákov je najviac 15).

Učenie zážitkovou formou má pre deti v predškolskom veku nenahraditeľný význam. Aby získali čo najviac informácií o okolitom svete, obohacujeme pravidelné edukačné aktivity o exkurzie a výlety v Bratislave a v jej okolí, divadelné predstavenia, návštevy zoologickej záhrady, múzeí, hospodárskeho dvora, besedy s ľuďmi vykonávajúcimi zaujímavé povolania, … V rámci spolupráce s rodičmi realizujeme v škôlke podujatia športového a kultúrneho charakteru ako sú: besiedky, spoločné tvorivé dielne, športovo-zábavné popoludnia, opekačky.

Angličtina je bežnou súčasťou aktivít v škôlke. Pre všetkých škôlkarov zaraďujeme aj pravidelné hodiny angličtiny s lektorom (2x do týždňa). Dieťa má možnosť plnohodnotne rozvíjať svoju materinskú reč, ktorá mu ponúka množstvo rozprávok, básničiek, hier, avšak dostane možnosť naučiť sa a postupne komunikovať v cudzom jazyku, čo je pre dieťa predškolského veku oveľa jednoduchšie a prirodzenejšie. Prirodzenou a hravou formou tak deti získajú výborný základ pre ďalšiu výuku cudzieho jazyka.