Cenník

Pobyt
Celodenný pobyt (7:00 – 17:00) 430 € / mes.
Poldenný pobyt (7:00 – 12:30) 390 € / mes.
Súrodenecká zľava na druhé dieťa -50 € / mes.
Krúžky
Každý krúžok 20€ / mes.
Angličtina 20€ / mes.
Strava
Stravná jednotka
(desiata, obed, olovrant, ovocie, pitný režim)
v prípade neprítomnosti dieťaťa možno stravu odhlásiť
3,30 € / deň