Prázdninová letná škôlka – AUGUST streda, 17. júla 2024

1.Tanečný týždeň: pohybovo-tanečné hry a cvičenia na hudobný podklad, nácvik tanečných prvkov, počúvanie hudby, tanečná choreografia, diskotéka, tanečný maratón.

  1. Lesní škriatkovia: vychádzky do lesa, piknik, pohybové hry v lese, výlet na Klepáč, túra po náučnom chodníku, pozorovanie hmyzu, obrázky z prírodnín….
  2. Relaxačný týždeň: dychové a relaxačné cvičenia a aktivity, pobyt v lese – počúvanie zvukov prírody, pozorovanie hmyzu, maľovanie mandaly a abstraktných obrazov…

 Prázdninová letná škôlka – Júl štvrtok, 27. júna 2024

1.Farebný svet: kreslenie, maľovanie, hry a pokusy s farbami, kreslenie kriedami, zladenie šatstva, pohybové a dramatické hry, maľovanie na tvár, výtvarné hry a aktivity, počúvanie detských skladieb, čítanie farebných rozprávok …

2.V zdravom tele zdravý duch: otužovanie slnkom, vodou a vzduchom, piknik na lúke, pohybové hry na čerstvom vzduchu, loptové hry, súťaže, príprava zdravých limonád

3.Ako v rozprávke: čítanie rozprávok, počúvanie rozprávok na CD, dramatizovanie, hranie s bábkami, stavanie hradov (z piesku, kociek,..), maľovanie na tvár, prezliekanie sa do kostýmov, Ezopove bájky, práca s literatúrou – detské knihy, encyklopédiePRÁZDNINOVÁ LETNÁ ŠKôLKA – JÚL: utorok, 25. júna 2024

1.Farebný svet:  kreslenie, maľovanie, hry a pokusy s farbami, kreslenie kriedami, zladenie šatstva, pohybové a dramatické hry, maľovanie na tvár, výtvarné hry a aktivity, počúvanie detských skladieb, čítanie farebných rozprávok …

2.V zdravom tele zdravý duch:  otužovanie slnkom, vodou a vzduchom, piknik na lúke, pohybové hry na čerstvom vzduchu, loptové hry, súťaže, príprava zdravých limonád

3.Ako v rozprávke:  čítanie rozprávok, počúvanie rozprávok na CD, dramatizovanie, hranie s bábkami, stavanie hradov (z piesku, kociek,..), maľovanie na tvár, prezliekanie sa do kostýmov, Ezopove bájky, práca s literatúrou – detské knihy, encyklopédieČo nás čaká v Júni ? piatok, 31. mája 2024

3.-7.6 (pondelok-piatok) „Týždeň radosti“ – každý deň je pre škôlkarov pripravené prekvapenie ku Dňu detí.

3.6 (pondelok) „Kompostér Jurko“ environmentálna aktivita venovaná deťom, aby aj ony vedeli, že nie je odpad ako odpad 😊

4.6 (utorok) „Kováčska dielňa“ – interaktívne dopoludnie, deti sa zoznámia s prácou kováča a vyrobia si aj podkovičky

5.6 (streda) – „Skákací hrad“ – skákacie doobedie 😊

6.6 (štvrtok) – „Hasiči“ ­– „Aj tak raz budem požiarnikom“

7.6. (piatok) – „Zmrzlinové potešenie“ – „Na záver týždňa radosti nás čaká zmrzlina a prekvapenie“.

19.6 (streda) o 15.30 „Rozlúčka s predškolákmi a školským rokom“ – akcia je určená pre všetky deti a rodičov. Zažijeme spolu pohodové popoludnie. Viac info ste dostali mailom.

28.6 (piatok) dopoludnia „Návšteva ZOO“ – akcia určená pre všetky deti. Odchod autobusu o 9.30hod.z MŠ.

 Čo nás čaká v Máji ? piatok, 3. mája 2024

7.5 (utorok) o 15.30 „Deň rodiny“ – športové poobedie  pre všetky rodiny 😊 Bližšie informácie vám boli zaslané mailom.

20.-24.5 (pondelok-piatok) „Kurz plávania“ – kurz je určený všetkým deťom. Viac info Vám pošleme mailom.