Prázdninová letná škôlka – Júl štvrtok, 27. júna 2024

1.Farebný svet: kreslenie, maľovanie, hry a pokusy s farbami, kreslenie kriedami, zladenie šatstva, pohybové a dramatické hry, maľovanie na tvár, výtvarné hry a aktivity, počúvanie detských skladieb, čítanie farebných rozprávok …

2.V zdravom tele zdravý duch: otužovanie slnkom, vodou a vzduchom, piknik na lúke, pohybové hry na čerstvom vzduchu, loptové hry, súťaže, príprava zdravých limonád

3.Ako v rozprávke: čítanie rozprávok, počúvanie rozprávok na CD, dramatizovanie, hranie s bábkami, stavanie hradov (z piesku, kociek,..), maľovanie na tvár, prezliekanie sa do kostýmov, Ezopove bájky, práca s literatúrou – detské knihy, encyklopédie