Prázdninová letná škôlka – August: streda, 19. júla 2023

1.Tanečný týždeň: pohybovo-tanečné hry a cvičenia na hudobný podklad, nácvik tanečných prvkov, počúvanie hudby, tanečná choreografia, diskotéka, tanečný maratón.

2.Lesní škriatkovia: vychádzky do lesa, piknik, pohybové hry v lese, výlet na Klepáč, túra po náučnom chodníku, pozorovanie hmyzu, obrázky z prírodnín….

3.Relaxačný týždeň: dychové a relaxačné cvičenia a aktivity, pobyt v lese – počúvanie zvukov prírody, pozorovanie hmyzu, maľovanie mandaly a abstraktných obrazov…