Prázdninová letná škôlka – Júl Pondelok, 1. Júl 2019

1.V kráľovstve vody:  pokusy a hry s vodou, maľovanie vodovými farbami, kreslenie, otužovanie slnkom a vodou, vodné atrakcie na záhrade, ochladzovanie rozprašovacou hadicou, vychádzka k jazeru, hry pri potoku a studničke, polievanie záhradky na školskom dvore….

2. Farebný svet: kreslenie, maľovanie, hry a pokusy s farbami, kreslenie kriedami, výtvarnéry hry a  aktivity, zladenie šatstva, pohybové a dramatické hry, maľovanie na tvár, počúvanie detských skladieb, čítanie farebných rozprávok…

3. V ríši zvierat: pozorovanie zvierat v okolí škôlky (vychádzka ku koňom, kŕmenie rýb v jazere, vyhľadávanie a pozorovanie rôznych druhov hmyzu..), počúvanie zvukov zvierat, dramatické a pohybové hry , počúvanie rozprávok so zvieracím hrdinom, Ezopove bájky, maľovanie na tvár, práca s literatúrou – detské knihy, encyklopédie, výroba vlastného zvieratka