Prázdninová letná škôlka – August: Piatok, 19. Júl 2019

1. Ide pieseň okolo: spievanie piesní, škôlkarska hymna, hranie na detských hudobných nástrojoch, hudobno-pohybové hry, diskotéka, hranie na netradičných nástrojoch, výroba vlastného hudobného nástroja, tanec, počúvanie rôznych druhov hudby, tanečná súťaz …

2. Ako v rozprávke: čítanie rozprávok, počúvanie rozprávok na CD, dramatizovanie, hranie s bábkami, stavanie hradov (kocky, piesok,…), maľovanie na tvár, prezliekanie do kostýmov, …

3. Olympijský týždeň: skoky, beh, plávanie, futbal, bedminton, prekonávanie prekážok, súťaže, loptové hry