Prázdninová letná škôlka – Júl Pondelok, 1. Júl 2019

1.V kráľovstve vody:  pokusy a hry s vodou, maľovanie vodovými farbami, kreslenie, otužovanie slnkom a vodou, vodné atrakcie na záhrade, ochladzovanie rozprašovacou hadicou, vychádzka k jazeru, hry pri potoku a studničke, polievanie záhradky na školskom dvore….

2. Farebný svet: kreslenie, maľovanie, hry a pokusy s farbami, kreslenie kriedami, výtvarnéry hry a  aktivity, zladenie šatstva, pohybové a dramatické hry, maľovanie na tvár, počúvanie detských skladieb, čítanie farebných rozprávok…

3. V ríši zvierat: pozorovanie zvierat v okolí škôlky (vychádzka ku koňom, kŕmenie rýb v jazere, vyhľadávanie a pozorovanie rôznych druhov hmyzu..), počúvanie zvukov zvierat, dramatické a pohybové hry , počúvanie rozprávok so zvieracím hrdinom, Ezopove bájky, maľovanie na tvár, práca s literatúrou – detské knihy, encyklopédie, výroba vlastného zvieratkaČo nás čaká v Máji? Piatok, 3. Máj 2019

9.5 (štvrtok) 10:45  „Zvieratká v jazierku“ – pohybovo – diskusná hra spojená s divadielkom,  organizovaná Slobodou zvierat. Akcia určená pre ŽABKY a SOVIČKY.

V tomto týždni ( v závislosti od počasia)  – aktivity pri potoku, pri vode – akcia určená pre VČIELKY a LIENKY

15.5 (streda) 15: 45 „Oslava Medzinárodného dňa matiek“. Prekvapenie pre naše mamičky :-).  Akcia určená pre všetky deti s rodičmi. Viac informácií dostanete mailom.

20.5 – 24.5 (pondelok – piatok) – kurz plávania, viac informácií dostanete mailom

31.5 (piatok) – „Deň hračiek“- deti si môžu do materskej škôlky priniesť vlastnú hračkuČo nás čaká v Apríli? Piatok, 29. Marec 2019

10.4 (streda) 8: 30 odchod autobusu zo škôlky – „Návšteva farmy v Stúpave“.  Výlet je určený pre všetky deti, cena výletu je 10 €. Viac informácií dostanete mailom.

16.4 (utorok) v dopoludňajších hodinách – „Veľkonočné tvorivé dielne“ akcia určená pre všetky deti. Veľkonočné tvorivé dopoludnie detí s pani učiteľkami. Priblížime si veľkonočné tradície.

26.4 (piatok) 9: 30 – „Doprava či doľava“ – divadielko k téme Doprava

26.4 (piatok) – „Deň hračiek“- deti si môžu do materskej škôlky priniesť vlastnú hračkuČo nás čaká v Marci? Piatok, 1. Marec 2019

13.3 (streda) 9: 30 – „Fidlikanti“ – hudobno – interaktívny program na ľudovú nôtu k téme Slovensko. Akcia je určená pre všetky deti

20.3 (streda) 9:30 – „Návšteva knižnice na Kramároch“ – akcia určená pre triedy SOVIČKY v rámci  témy Bratislava

26.3 (utorok) 9.30 – „O neporiadnom Šmudlovi a šikovných zvieratkách“ interaktívny program k téme Deň Zeme a triedenie odpadu. Akcia určená pre deti z triedy ŽABKY a SOVIČKY.

„Korčuľovanie“ 4.- 8. 3 (pondelok – piatok) – kurz je určený len pre triedu SOVIČKY a ŽABKY, viac informácií ste dostali mailomČo nás čaká v Februári? Pondelok, 4. Február 2019

5.2. (utorok) o 9:15 – „Pesničkohry“ – koncert pri ktorom sú pesničky prepájané s hrami, akcia je určená pre všetky triedy

6.2. (streda) o 9:00 – „Depistáž – testy školskej zrelosti“ sú určené len pre predškolákov z triedy SOVIČKY

11.- 15.2 (pondelok – piatok) – „Lyžiarský kurz“ – kurz je určený len pre triedu SOVIČKY a ŽABKY, viac informácií dostanete mailom

19.2 (utorok) 8:50 – „Mestečko povolaní“ – návšteva výstavy v Bory Malle k téme povolania a čo sa z čoho vyrába. Akcia určená pre triedu SOVIČKY. Cena vstupného je 4€.

22.2 (piatok) – ) „Deň hračiek“- deti si môžu do materskej škôlky priniesť vlastnú hračku

28.2 (štvrtok) – „Fašiangový karneval“ – v dopoludňajších hodinách