Cenník

Pobyt
Celodenný pobyt (7:00 – 18:00) 400 € / mes.
Poldenný pobyt (7:00 – 12:30) 360 € / mes.
Súrodenecká zľava na druhé dieťa -50 € / mes.
Krúžky
Každý krúžok 15 € / mes.
angličtina v cene školného
Strava
Stravná jednotka
(desiata, obed, olovrant, ovocie, pitný režim)
v prípade neprítomnosti dieťaťa možno stravu odhlásiť
3,10 € / deň